Een vergeten gedichtje 

Vergeten licht Licht, verlicht, maakt alles beter, zoals een lange zoete zomernacht. Donker op de donkerste manier. In een hoekje, samen. Geen licht, verlicht. Verlicht door het kraken van het dons. Zorgen worden vergeten in het duister, het holst van de nacht. Diep onder de dekens, alles vergeten. Vergetelheid die de meeste pijn doet verdwijnen. …